Гірські озера Карпат

[:ua]АпшинецьАпшинець – озеро льодовикового походження у Рахівському районі Закарпатської області. Лежить на північно-східному схилі масиву Свидовець на висоті 1487 м.н.р.м. Довжина – 126м., ширина. 100м. площа 1,2 га. Глибина до 3,3м. Улоговина подовженої форми з невисоким мореним валом. Південно-західна частина озера зайнята осоково-сфагновим болотом. живиться переважно водами струмка, що впадає в західну частину озера. Випливає р.Апшинець. Вода чиста прозора, її температура в червні +10° +13°С. Узимку замерзає. Дно рівне, мулисте, біля берегів трапляються валуни. З рослин розповсюджені: осока, сфагнові мохи, фауна представлена окремими видами мікроскопічних ракоподібних. Апшинець входить в Апшинецький заповідник.

 

 

Бребенескул Бребенескул – озеро льодовикового походження, лежить між головним хребтом масиву г. Чорногора й г. Гутин-Томнатик, на висоті 1801 м.н.р.м. Довжина 134м. ширина 28-44м. глибина до 2,8м. Озеро овальної форми. Береги круті, високі, з кам’янистими розсипами. Живиться атмосферними опадами й ґрунтовими водами. Вода чиста, слабомінералізована. Дно підвищується в східному напрямку, на глибині покрите сірим мулом. Трапляються мікроскопічні ракоподібні. Об’єкт туризму.

 

 

НесамовитеНесамовите  – озеро льодовикового походження в Рахівському районі Закарпатської області. Лежить на схилах гори Туркул масиву Чорногора, на висоті 1750м.н.р.м. Довжина 88 м. ширина – 45м. площа.0,3 га, глибина до 1,5 м. Улоговина подовженої форми. Північні. береги обмежені низьким мореним валом, уздовж південних кам’яні насипи. Живиться за рахунок атмосферних вод. Узимку замерзає. Дно озера покрите валунами, у південній частині розповсюджені піщано-мулисті осади. Частково заростає.
Розповідають гуцули, на Говерлі є сідло, а в ньому озеро. Озеро називається Несамовитое (невгамовне), тому що увесь час хвилюється, хоча вітру зовсім немає. Буває й тиша, а озеро неспокійне.

 

 

Брецкул Брецкул – озеро льодовикового походження в Рахівському районі Закарпатської області. Лежить на південно-західному схилі г.Брецкул масиву Чорногора на висоті 1750м.н.р.м. Улоговина має подовжену форму, довжина її 52 м., ширина 20м. У зв’язку з інтенсивним заростанням озера його розміри зменшилися, довжина становить 37м., ширина 12-15м. площа 0,1 га глибина до 1.2 м. Озеро безстічне, живиться переважно атмосферними опадами. Вода чиста прозора, слабомінералізована. Дно рівне, покрите темно-сірим мулом. З рослин є осока, подекуди пухівка, із представників фауни – мікроскопічні ракоподібні. Брескул – розташоване у межах Карпатського заповідника.

 

ВорожескаВорожеска – Лежить на схилах хребта Свидовець, на висоті 1460м. н.р.м. Складається із двох невеликих водойм. Верхнє озеро має круглу форму (діаметр 95м. площа 0,7 га, глибина до 4,5м). Нижнє озеро, розташоване на 15м. нижче від верхнього, подовженої форми (довжина 76м., ширина 28м. площа близько 0,2 га, глибина до 1,9м.) живиться водами потоку. Вода чиста, прозора; температура влітку +12°С. Дно пологе, замулене. Фауна представлена окремими видами мікроскопічних ракоподібних. Об’єкт туризму.

 

 

Герашаска Герашаска – лежить на схилах масиву Свидовець на висоті близько 1577м.н.р.м. Довжина 125м. ширина 110м. Площа 1,2га, глибина до 1,2 м. Улоговина має форму неправильного прямокутника, обмежена широким моренним валом. Північні береги поростили осокою. живиться переважно сніговими водами. Температура води влітку низька (у червні +10° +11°С). Водоростей мало, з фауни найпоширеніші мікроскопічні ракоподібні.

 

 

Драгобратське озеро Драгобратське озеро – озеро льодовикового походження в Рахівському районі Закарпатської області. Лежить біля північного схилу гори Близниці на масиві Свидовець, на висоті 1600 м.н.р.м. Улоговина має подовжену форму. Довжина 55м. ширина 21м. площа 0,1 га. Глибина до 1,2м. Берега складаються з морени. Живиться ґрунтовими й атмосферними водами. Берега заростають осокою. З іхтіофауни трапляються лише мікроскопічні ракоподібні. Об’єкт туризму.

 

 

Озеро ІворОзеро Івор – невелике озерце, глибиною до 1,5 м. Берега заростають осокою. Поповнюється за рахунок поталих вод. Знаходиться біля підніжжя гір Близниці й Жандарми, в улоговині між ними. Вид на озеро відкривається з вершин Жандарм і Близниці, до самого озера можна спуститися по схилах або з боку турбази Драгобрат.

 

 

 

 

Марічейка Марічейка – одне з найкрасивіших озер Карпатського регіону. Озеро льодовикового походження. Розташовано приблизно в 8 км від села Шибене, Верховинського району, Івано-Франківської області, недалеко від україно-румунської границі. Від села до озера приблизно 2 години ходу. Перебуває на висоті 1500 метрів над рівнем моря в пологій довгастій западині на північно-східному схилі гори Шурин-Гропа Чорногорського масиву. Досить велике, але неглибоке озеро (площа 1 га, глибина до 0,8м). Вода прісна, чиста. Однак останнім часом озеро починає заростати осокою. Дно, покрите мулом, цьому сприяє.
Улоговина подовженої форми. Береги низькі, оточені лісом з ялин і гірської сосни. Вода в озеро надходить із численних джерел, які виходять у підніжжя південно-східного схилу. Розташовано серед ялинових лісів. Це одне з найбільших за площею високогірних озер Карпат. Озеро Марічейка вважається одним з найцікавіших не тільки на території Карпат, але й на всій Україні. Воно охоплює природні комплекси з різноманітними ландшафтами й багатим рослинним покривом лісового й субальпійського поясів.[:ru]АпшинецьАпшинец – озеро ледникового происхождения в Раховском районе Закарпатской области. Лежит на северо-восточном склоне массива Свидовец на высоте одна тысяча четыреста восемьдесят семь м.н.р.м. Длина – 126м., Ширина. 100м. площадь 1,2 га. Глубина до 3,3м. Котловина удлиненной формы с невысоким мореным валом. Юго-западная часть озера занята осоково-сфагновым болотом. питается преимущественно водами ручья, впадающего в западную часть озера. Следует р.Апшинець. Вода чистая прозрачная, ее температура в июне + 10 ° + 13 ° С. Зимой замерзает. Дно ровное, илистое, у берегов встречаются валуны. Из растений распространенные: осока, сфагновые мхи, фауна представлена ​​отдельными видами микроскопических ракообразных. Апшинец входит в Апшинецкий заповедник.

 

 

Бребенескул Бребенескул – озеро ледникового происхождения, лежит между главным хребтом массива г. Черногора и г. Гутин-Томнатик, на высоте 1801 м.н.у.м. Длина 134м. ширина 28-44м. глубина до 2,8м. Озеро овальной формы. Берега крутые, высокие, с каменистыми россыпями. Питается атмосферными осадками и грунтовыми водами. Вода чистая, слабоминерализованная. Дно повышается в восточном направлении, на глубине покрыто серым илом. Случаются микроскопические ракообразные. Объект туризма.

 

 

НесамовитеНеистовое – озеро ледникового происхождения в Раховском районе Закарпатской области. Лежит на склонах горы Туркул массива Черногора, на высоте 1750м.н.у.м. Длина 88 м. Ширина – 45м. площа.0,3 га, глубина до 1,5 м. Котловина удлиненной формы. Северные. берега ограничены низким мореным валом, вдоль южных каменные насыпи. Питается за счет атмосферных вод. Зимой замерзает. Дно озера покрыто валунами, в южной части распространенные песчано-илистые осадки. Частично зарастает.
Рассказывают гуцулы, на Говерле есть седло, а в нем озеро. Озеро называется Несамовитое (неуемное), так как все время волнуется, хотя ветра совсем нет. Бывает и тишина, а озеро беспокойное.

 

 

Брецкул Брескул – озеро ледникового происхождения в Раховском районе Закарпатской области. Лежит на юго-западном склоне г.Брецкул массива Черногора на высоте 1750м.н.у.м. Котловина имеет удлиненную форму, длина ее 52 м., Ширина 20 м. В связи с интенсивным зарастанием озера его размеры уменьшились, длина составляет 37м., Ширина 12-15м. площадь 0,1 га глубина до 1.2 м. Озеро бессточное, питается преимущественно атмосферными осадками. Вода чистая прозрачная, слабоминерализованная. Дно ровное, покрытое темно-серым илом. Из растений есть осока, кое пушица, из представителей фауны – микроскопические ракообразные. Брескул – расположено в пределах Карпатского заповедника.

 

ВорожескаВорожеска – Лежит на склонах хребта Свидовец, на высоте 1460 м. Над уровнем моря Состоит из двух небольших водоемов. Верхнее озеро имеет круглую форму (диаметр 95м. Площадь 0,7 га, глубина до 4,5м). Нижнее озеро, расположенное на 15м. ниже верхнего, удлиненной формы (длина 76м., ширина 28м. площадь около 0,2 га, глубина до 1,9м.) питается водами потока. Вода чистая, прозрачная; температура летом + 12 ° С. Дно пологое, илистое. Фауна представлена отдельными видами микроскопических ракообразных. Объект туризма.

 

 

Герашаска Герешаска – лежит на склонах массива Свидовец на высоте около тысяча пятьсот семьдесят семь м.н.р.м. Длина 125м. ширина 110м. Площадь 1,2га, глубина до 1,2 м. Котловина имеет форму неправильного прямоугольника, ограниченная широким моренным валом. Северные берега поросли осокой. питается преимущественно снеговыми водами. Температура воды летом низкая (в июне + 10 ° + 11 ° С). Водорослей мало, по фауне распространенные микроскопические ракообразные.

 

 

Драгобратське озеро Драгобратское озеро – озеро ледникового происхождения в Раховском районе Закарпатской области. Лежит у северного склона горы Близнецы на массиве Свидовец, на высоте 1600 м.н.у.м. Котловина имеет удлиненную форму. Длина 55м. ширина 21м. площадь 0,1 га. Глубина до 1,2 м. Берега состоят из морены. Питается грунтовыми и атмосферными водами. Берега зарастают осокой. С ихтиофауны случаются лишь микроскопические ракообразные. Объект туризма.

 

 

Озеро ІворОзеро Ивор – небольшое озерцо, глубиной до 1,5 м. Берега зарастают осокой. Пополняется за счет талых вод. Находится у подножия гор Близнецы и Жандармы, в котловине между ними. Вид на озеро открывается с вершин Жандарм и Близнецы, до самого озера можно спуститься по склонам или со стороны турбазы Драгобрат.

 

 

 

 

Марічейка Маричейка – одно из самых красивых озер Карпатского региона. Озеро ледникового происхождения. Расположен примерно в 8 км от села Шибене, Верховинского района Ивано-Франковской области, недалеко от Украины-румынской границы. От села до озера примерно 2:00 ходу. Находится на высоте 1500 метров над уровнем моря в пологой продолговатой впадине на северо-восточном склоне горы Шурин-Гропа Черногорского массива. Достаточно большое, но неглубокое озеро (площадь 1 га, глубина до 0,8 м). Вода пресная, чистая. Однако в последнее время озеро начинает зарастать осокой. Дно, покрытое илом, этому способствует.
Котловина удлиненной формы. Берега низкие, окруженные лесом из елей и горной сосны. Вода в озеро поступает из многочисленных источников, которые выходят у подножия юго-восточного склона. Расположено среди еловых лесов. Это одно из крупнейших по площади высокогорных озер Карпат. Озеро Маричейка считается одним из самых интересных не только на территории Карпат, но и на всей Украине. Оно охватывает природные комплексы с различными ландшафтами и богатым растительным покровом лесного и субальпийского поясов.
[:]